ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายประมวล วรานุศิษฎฺ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นางสาวศริญญา ใจเย็น หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประมวล วรานุศิษฏ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2562 ผ่านระบบ TV.พช.

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นผู้แทนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี รับพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 ในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา และคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพังงา ร่วมจัดบูธนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ซึ่งจังหวัดพังงา เป็นตัวแทนกองทุนแม่ของแผ่นดินของจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ตอนบนในการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา เยี่ยมชมและให้กำลังใจ ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช พ.ศ.2562 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ประชุมพัฒนาการอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน / ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ครั้งที่ 7/2562

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา เพื่อมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานและติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา