ข่าวประชาสัมพันธ์

1 ก.พ 60 จังหวัดพังงา ดำเนินกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 48 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบหมายให้ท่านศรีพงศ์ บุตรงามดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิด และท่านปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหว