ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 15 สิงหาคม 2559 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทต่อสาธารณชน ระดับจังหวัดพังงา