ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 สิงหาคม 2561 นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นผู้แทนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เข้าเฝ้าพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา รับประทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 ในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 19.00 น.นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

โครงการเตรียมความพร้อมพิธีรับเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 (ภาคใต้ตอนบน) ระหว่างวันที่ 11 – 14 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมทินิดี แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี 

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน) 

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 87 รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน) 

นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ร่วมโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวคิดวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ร่วมเสวนาเรื่อง “มาตรฐานผลิตภัณฑ์ภายใต้อัตลักษณ์ Phangnga Brand สู่ช่องทางการตลาด” ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2561