ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา โดยนางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา นำทัพสื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้าน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บนเส้นทางท่องเที่ยว (Press Tour) เส้นทางที่ 1 ” ยลวิถีชีวิตคนเกาะยาว ย้อนรอยตำนานตะกั่วทุ่ง ” 

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน “เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านบางพัฒน์ เพื่อเตรียมการและสร้างความพร้อมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Test Tour”

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา โดยนางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา นำทัพสื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้าน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บนเส้นทางท่องเที่ยว (Press Tour) เส้นทางที่ 1 ” ยลวิถีชีวิตคนเกาะยาว ย้อนรอยตำนานตะกั่วทุ่ง ” 

นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) 

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมและการวางแผนการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้าน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บนเส้นทางท่องเที่ยว (Press Tour)