ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นายสุวิทย์ จันทร์มีศรี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นำคณะสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น เยี่ยมชมหมู่บ้าน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บนเส้นทางท่องเที่ยว (Press Tour) เส้นทางที่ 4 ” เรียนรู้วิถีชาวประมงท้ายเหมือง แช่น้ำพุสุขใจไปกะปง ” 

นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา นำทัพสื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้าน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บนเส้นทางท่องเที่ยว (Press Tour) เส้นทางที่ 4 ” เรียนรู้วิถีชาวประมงท้ายเหมือง แช่น้ำพุสุขใจไปกะปง ” 

นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา นำทัพสื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้าน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บนเส้นทางท่องเที่ยว (Press Tour) เส้นทางที่ 3 ” ชิม ชม แชะ เมืองพังงา ตระการตาธรรมชาติทับปุด” 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา โดยนางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา นำทัพสื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้าน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บนเส้นทางท่องเที่ยว (Press Tour) เส้นทางที่ 3 ” ชิม ชม แชะ เมืองพังงา ตระการตาธรรมชาติทับปุด” 

นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา นำทัพสื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้าน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บนเส้นทางท่องเที่ยว (Press Tour) เส้นทางที่ 2 ” มนต์เสน่ห์ตะกั่วป่า แหวกว่ายธาราที่คุระบุรี ” 

นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน “เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านเกาะปันหยี เพื่อเตรียมการและสร้างความพร้อมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Test Tour”

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา โดยนางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา นำทัพสื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้าน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บนเส้นทางท่องเที่ยว (Press Tour) เส้นทางที่ 2 ” มนต์เสน่ห์ตะกั่วป่า แหวกว่ายธาราที่คุระบุรี ” 

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน “เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านช้างเชื่อ เพื่อเตรียมการและสร้างความพร้อมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Test Tour” บ้านช้างเชื่อ

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน “เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านสวนพริก เพื่อเตรียมการและสร้างความพร้อมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Test Tour”