ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา โดยนายประมวล วรานุศิษฏ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอความร่วมมือ (MOU) ภายใต้โครงการ “สตรีพังงา นางฟ้าอันดามัน สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน สู่พังงาเมืองแห่งความสุข”

วันที่ 13 ม.ค. 63 เวลา 13.30 น. นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายประมวล วรานุศิษฏ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย KBO ระดับจังหวัด

นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ประชุมหัวหน้ากลุ่ม / ฝ่าย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม การจัดงาน เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ปี2563

นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม : เนื่องในวาระครบรอบ 51 ปี การดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563