ข่าวประชาสัมพันธ์

นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอเมืองพังงา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมพิธีสมโภชเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนตลาดใหญ่ ตำบลท้ายช้าง อ.เมืองพังงา

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเยี่ยมประชาชน และทอดพระเนตรการทอผ้า ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผ้าพื้นเมือง และงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ณ โรงละคร สนามหน้าเมือง จ.นครศรีธรรมราช

นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฯและพัฒนาการอำเภอ ศึกษาดูงานชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถีตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมพัฒนาการอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน / ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา โดยนายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2562 จังหวัดพังงา ณ วัดเทสก์ธรรมนาวา (วัดท่าไทร) ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง

นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา จัดประกวดนักเล่าเรื่องชุมชน ซึ่งมีนักเล่าเรื่องชุมชน จากชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจาก 8 อำเภอเข้าร่วมประกวด ในงานมหกรรม “เที่ยวพังงาสุขใจ @ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีพังงา” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 27 ตุลาคม 2562 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า)

นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ และนักวิชาการรับผิดชอบอำเภอ ลงพื้นที่ นิเทศ และสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 อ.ทับปุด