ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ณ เวทีข้างศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัด

วันที 9 ธันวาคม 2561 เวลา 05.30 น. นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ร่วมพิธีเปิดงานเดิน-วิ่ง พิชิตทะเลหมอกเขาไข่นุ้ย เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง

นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นายสุวิทย์ จันทร์มีศรี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจการตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ณ โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา

นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในอนาคต ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และสมาชิกชมรมนักปั่นจักรยานจังหวัดพังงา กว่า 300 คัน ร่วมซ้อมใหญ่ปั่นจักรยานไปตามเส้นทางที่จะมีการปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ของจังหวัดพังงา