นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอเมืองพังงา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา

วันที่ 8 ก.พ. 63 เวลา 06.30 น. นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอเมืองพังงา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงค์จำนวน 29 รูป ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังงา
โดย นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี และมีนายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธี (bamboo)กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาใหเ้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน และจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

(Visited 1 times, 1 visits today)