นางจรัสศรี รัตนบุรี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมกับคณะทำงานประเมินตลาดเทศบาลระดับจังหวัด

วันที่ 12 ก.พ. 63 เวลา 07.00 น. นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นางจรัสศรี รัตนบุรี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมกับคณะทำงานประเมินตลาดเทศบาลระดับจังหวัด ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินตลาดสดกราภูงา เทศบาลเมืองพังงา และร่วมประชุมคณะทำงานประเมินตลาดเทศบาลระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานตลาด ตามโครงการ “ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน” เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานคณะทำงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองพังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)