ต้อนรับ นางเกศรินทร์ เริงโรจน์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม และคณะกรรมการพัฒนาสตรี จากเทศบาลตำบลย่านตาขาว

วันที่ 11 ก.พ .63 เวลา 10.00 น. นายประมวล วรานุศิษฏ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ให้การต้อนรับ นางเกศรินทร์ เริงโรจน์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม และคณะกรรมการพัฒนาสตรี จากเทศบาลตำบลย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มสตรีและส่งเสริมอาชีพเพ้นผ้าของเทศบาลเมืองพังงา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรี ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดพังงาได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสตรีและนำเสนอผลการดำเนินงานสตรีจังหวัดพังงา ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)