วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
📚 เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงค์และสามเณร จำนวน 89 รูป
📚 เวลา 08.00 น. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสดุดี และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
📚 เวลา 10.00 น. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา และทำความสะอาดบริเวณริมถนนพังงา -ทับปุด ฝั่งศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
➡️ ในการนี้ นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอเมืองพังงา เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

(Visited 1 times, 1 visits today)