นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมพัฒนาการอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน / ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

วันที่ 22 พ.ย. 62 เวลา 09.00 น. นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมพัฒนาการอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน / ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนการขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
(sunflower) ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ได้แต่งกายผ้าพื้นถิ่น เพื่ออนุรักษ์และสืบสานผ้าพื้นถิ่น

(Visited 1 times, 1 visits today)