นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 21 พ.ย. 62 เวลา 11.30 น. นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา  โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้สามารถบริหารจัดการกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีความรู้ ความเข้าใจในการนำทุนชุมชนมาใช้ในการพัฒนาให้เป็นกลุ่มอาชีพที่มีความยั่งยืน กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ จำนวน 20 กลุ่ม รวม 60 คน  ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดพังงา ได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ : การบริหารจัดการกลุ่มตามหลักธรรมาภิบาลแก่ผู้เข้าร่วมประชุม

(Visited 1 times, 1 visits today)