วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 2/2562 เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และเขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2562 ณ กระทะทอง กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปาพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 2/2562 เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และเขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2562 ณ กระทะทอง กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปาพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา
โดยมี นางปราณี รัตนประยูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุม นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา กล่าวต้อนรับ
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ได้นำเสนอผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านสามช่องเหนือ อ.ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)