วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับศิษย์เก่า โครงการเพชรในตม ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมลิกอร์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับศิษย์เก่า โครงการเพชรในตม ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมลิกอร์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

(Visited 1 times, 1 visits today)