ร่วมพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องมาตรฐานกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสู่ความยั่งยืน

นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพังงา ร่วมพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องมาตรฐานกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสู่ความยั่งยืน ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)