12 ก.พ 61 ผู้ตรวจราชการติดตามงาน

นางสาวอรษา โพธิ์ทอง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา โดยมีนางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพังงา เป็นผู้บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุ มสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)