ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีนางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพังงา เป็นเลขานุการดำเนินการประชุม ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 25 61 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)