มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมประกวดการแปรรูปอาหารจากข้าวไร่ดอกข่า และการปรุงแกงส้มด้วยเครื่องแกงพื้นถิ่น

นางไขแสง ศักดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมประกวดการแปรรูปอาหารจากข้าวไร่ดอกข่า และการปรุงแกงส้มด้วยเครื่องแกงพื้นถิ่น ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ในงานประจำปีและงานกาช าดจังหวัดพังงา ประจำปี 2561 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า)

(Visited 1 times, 1 visits today)