จัดประกวดการแปรรูปอาหารจากข้าวไร่ดอกข่า และการปรุงแกงส้มจากเครื่องแกงพื้นถิ่น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา จัดประกวดการแปรรูปอาหารจากข้าวไร่ดอกข่า และการปรุงแกงส้มจากเครื่องแกงพื้นถิ่น ในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นางไขแสง ศักดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา เป็นประธานกรรมการตัดสินการประกวด และนางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพังงาเป็นเลขานุการ ในวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (หลังเก่า)

(Visited 1 times, 1 visits today)