ประชุมพัฒนาการอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่าย นักวิชาการฯ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา โดยนางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัด จัดประชุมพัฒนาการอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่าย นักวิชาการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)