เปิดตลาดประชารัฐของดีจังหวัดพังงา ในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2561

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพังงา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เปิดตลาดประชารัฐของดีจังหวัดพังงา ในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2561 โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) อ.เมืองพังงา จ.พังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)