ลานอาหารชวนชิม

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ร่วมกับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการตลาดประชารัฐ “ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” และตลาดประชารัฐของดีจังหวัดพังงา ได้ร่วมกันนำอาหารของดีจังหวัดพังงา ให้ผู้มาเที่ยวงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2561 ช๊อป ชม ชิม ณ ลานอาหารชวนชิม หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา(หลังเก่า) ในระหว่างวันทึ่ 26 ม.ค 61 – 4 ก.พ 61

(Visited 1 times, 1 visits today)