6 ต.ค 60 ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายกำหนดแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา โดยนางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัด ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ปี 2561 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)