6 ต.ค 60 ประชุมคณะทำงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดพังงา

นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพังงา ร่วมประชุมคณะทำงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดพังงา (ด้านอำนวยการและจัดสถานที่ และด้านจัดนิทรรศการ) ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)