ุ6 ต.ค 60 รับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา โดยนางสาวฉัตรประอร นิยม รับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน จากสรรพากรจังหวัดพังงา ตามโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดพังงา ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดพังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)