5 ต.ค 60 ร่วมรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านทีวี พช.

นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพังงา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2560 ผ่านระบบทีวี พช. ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)