21 เม.ย 60 การประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา โดยนายปราโมช  เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2560 ในวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)