เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายปราโมช เจนธัญกรณ์

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดพังงาสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

3.พัฒนาชุมชนใสสะอาด

ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา เรื่อง มาตรการใช้ค่านิยมองค์การในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรเพื่อการรับรู้และเข้าใจค่านิยมองค์การ ABC DEF S&P สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

4.เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าพื้นที่ เพื่อจัดงาน “มหกรรมอาหารจานเด็ด Food Fest 2017” ครั้งที่ 2 และจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ อาหารจานเด็ด อาหารจานเด็ดจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางจ้างเหมาออกแบบเส้นทางและสร้างสรรค์จัดทำ Product Testing /จัดทำสื่อและเอกสารประชาสัมพันธ์ ตามโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยชุมชนจังหวัดพังงา